Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Otrzymaj sprawdzone informacje

Prawda i mity na temat prowadzenia firmy

NIE PRAWDA! 

początkujący przedsiębiorca ma najczęściej prawo do kilku ulg dla przedsiębiorcy, które tylko i wyłącznie zmniejszają ostateczną kwotę podatku do zapłaty. Kwota podatku do zapłaty zawsze zależy od indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorcy. Wiele czynników ma na to wpływ. 

NIE PRAWDA I PRAWDA – To zależy! 

to, ile każdy przedsiębiorca płaci podatku po zakończonym roku rozliczeniowym, zależy zawsze od wielu czynników i nie można nigdy opierać tej informacji na podstawie ustnych informacji od „kolegów”. Warto natomiast w trakcie roku omówić sytuację swojej firmy ze swoim księgowym i wstępnie oszacować wysokość podatku dochodowego na podstawie własnych danych. 

Zdarza się czasami sytuacja, że przedsiębiorca po zakończonym roku, nie ma do zapłaty podatku dochodowego. 

NIE PRAWDA

 przedsiębiorca, który dopiero co otworzył firmę, ma prawo do ulgi: 

  • dla początkującego przedsiębiorcy (startersaftrek)
  • dla samodzielnego przedsiębiorcy (zelfstandigaftrek)
  • małego i średniego przedsiębiorcy (MKB 14%) 
  • Inwestycyjnej 

Wyłącznie ulga dla początkującego przedsiębiorcy może być zastosowana 3 razy w ciągu pierwszych 5 lat działalności firmy. 

Wszystkie pozostałe ulgi przysługują przedsiębiorcy w każdym roku działalności, o ile spełnia on warunki samodzielnego przedsiębiorcy. 

NIE PRAWDA

ulgi przysługują tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, który spełnia warunki samodzielnego przedsiębiorcy

PRAWDA

„startersaftrek” przysługuje tylko początkującemu przedsiębiorcy; 3 razy w ciągu pierwszych lat działalności

NIE PRAWDA

Każdy przedsiębiorca powinien inwestować w rozwój swojej firmy i jest to jak najbardziej pożądane. Świadczy między innymi o samodzielności przedsiębiorcy. 

NIE PRAWDA

przedsiębiorca powinien prowadzić przejrzystą administrację swojej firmy. Konto firmowe jest niezbędne do wyraźnego oddzielenia wpływów i wydatków firmowych od prywatnych.

NIE PRAWDA

jednym z warunków samodzielnego przedsiębiorcy jest posiadanie zróżnicowanych zleceniodawców. Jeśli cały rok wykonujesz projekt dla jednego zleceniodawcy, Belastingdienst może podważyć Twoją „samodzielność”. Wiąże się to z anulowaniem ulgi i zapłatą wyższego podatku dochodowego.

NIE PRAWDA I PRAWDA

  •  Osoby posiadające hipotekę i własną firmę nadal mogą korzystać z odliczeń przy wykonywaniu rozliczenia z podatku dochodowego. 
  •  Osoby, których dochód pochodzi z pracy wykonywanej z domu, również w części mogą uwzględnić opłaty ponoszone za mieszkanie w kosztach firmy. 
  •  jeśli Twój dochód w 100% pochodzi z pracy wykonywanej poza domem, nie możesz uwzględnić żadnych kosztów mieszkania. Najczęściej dotyczy to przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze budowlanym, technicznym, stalowym, którzy zlecenia wykonują tylko poza domem. 

NIE PRAWDA

Spółka v.o.f. to działalność składająca się minimum z dwóch osób, gdzie każda z osób wykonuje dla firmy określony zakres usług. Jeśli zasada ta ma zastosowanie, to „żona” może oczywiście być wspólnikiem w firmie. Jeśli jednak „pani” nie wykonuje żadnych usług zgodnie z zakresem działalności firmy, Belastingdienst podważy zasadność Pani jako wspólnika i dokona odpowiedniej korekty. 

Zawsze można również ustalić procentowy udział partnerów w spółce, co powinno znaleźć się w kontrakcie spółki. 

NIE PRAWDA

Wyłącznie auto zarejestrowane na imię i nazwisko osoby może być uwzględnione w kosztach firmy. Również dotyczy to aut, na które przedsiębiorca prowadzi rejestr kilometrów.  

NIE PRAWDA

Bez względu fakt, czy przedsiębiorca wystawia faktury „verlegd” czy z BTW jest zobowiązany do wysyłania rozliczeń kwartalnych z podatku BTW. 

NIE PRAWDA

Nawet jeśli nie masz dochodu, musisz wysyłać kwartalną deklarację z podatku BTW

NIE PRAWDA

Do rozliczenia kwartalnego należy przekazać wszystkie faktury wystawione z datą w danym kwartale. Nawet, jeśli nie są zapłacone i nawet jeśli musisz od nich odprowadzić podatek BTW! 

Warto zatem zadbać, aby faktury z naliczonym podatkiem BTW były płacone w terminie. 

NIE PRAWDA

Przy rozliczeniu z podatku dochodowego należy przekazać wszystkie dochody ze wszystkich źródeł na jednym formularzu. Nie rozlicza się firmy i pozostałych dochodów osobno

PRAWDA

Wszystkie koszty, jakie ponosi przedsiębiorca, aby utrzymać i rozwinąć swoją firmy, są kosztami firmy. 

Warto pamiętać, że kursy zawodowe lub informacyjne mogą być również kosztem Twojej firmy i jednocześnie podnoszą Twoje kwalifikacje i profesjonalizm. 

(Więcej na temat kosztów znajdziesz w naszym PDF w bazie wiedzy.

PRAWDA

koszty lunchy i napojów ponoszonych w godzinach pracy w części mogą być uwzględnione jako koszty firmowe.

PRAWDA

Auto, które jest 100% firmowe można w bardzo korzystny sposób uwzględniać w kosztach firmy i przede wszystkim skorzystać z ulgi inwestycyjnej

Więcej na temat auto znajdziesz w bazie wiedzy

PRAWDA

przedsiębiorca, który w danym roku rozliczeniowym zakupi środki trwałe na kwotę powyżej 2.400€ netto (bez podatku btw), ma możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej. Im wyższa kwota zakupów, tym większa ulga inwestycyjna. Zatem warto! Bo to kolejna opcja zmniejszenia podatku dochodowego do zapłaty. 

Środek trwały/inwestycja to jedna rzecz powyżej 450€ netto.

PRAWDA

Tak, jeśli jeden z tych środków transportu możesz używać w swojej firmie, to również może być on kosztem firmy. 

Również leasing na rower, skuter, motor może uwzględniony w firmie. 

PRAWDA

Jeśli w swojej firmie korzystasz z usług podwykonawców, którzy najczęściej wystawiają dla Ciebie faktury z stawką btw „verlegd”, jesteś zobowiązany przekazać w każdym kwartale kwotę z faktur od Twoich podwykonawców

PRAWDA

Przedsiębiorca może w każdym momencie roku wystąpić do Belastingdienst z wnioskiem o zaliczkową płatność podatku dochodowego oraz premii ZVW. Wówczas po wykonanym rozliczeniu rocznym będzie musiał mniej dopłacić lub otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. 

Przedsiębiorca może również wystąpić do Belastingdienst z wnioskiem o niepłacenie tej zaliczki i wówczas będzie on zobowiązany do zapłaty podatku po wykonanym rozliczeniu. 

PRAWDA I NIE PRAWDA 

Otwierając firmę w drugiej połowie roku nie będziesz kwalifikował się na część ulg dla przedsiębiorcy. Nie musi to jednak od razu oznaczać, że nie warto otworzyć firmy w tym terminie. 

Warto jednak przeanalizować swoją sytuację z księgowym, aby ustalić najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Jak otworzyć firmę w Holandii

Każda osoba, która ukończyła 18 lat może otworzyć swoją firmę. Nie ma znaczenia, czy ktoś pracuje również na kontrakt lub czy jest obecnie na zasiłku. Nie jest istotny również okres, w jakim chcesz otworzyć firmę. Będzie się to natomiast przekładać bezpośrednio na wysokość płaconego podatku oraz możliwości zastosowania ulg dla przedsiębiorcy.

Potrzebujesz pomocy

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytanie, lub Twoja sprawa wymaga omówienia?

Przypominamy o konieczności umawiania spotkań, zadzwoń lub napisz

X
Scroll to Top
Zdobądź przydatną wiedzę

Zapisz się i otrzymaj e-booka